woensdag, 29. oktober 2008 - 21:19

Transport en Logistiek Event bindt logistieke ondernemers

Emmen

Emmen ontwikkelt zich tot nieuwe internationale logistieke hotspot in Noord-Nederland. In dit kader organiseerde de gemeente Emmen dinsdag het Transport & Logistiek Event. Een kleine honderd ondernemers, bestuurders en opleidingsdeskundigen uit heel Nederland gaven gehoor aan de uitnodiging. Onder leiding van Evert ten Napel werd in Hotel Emmen het thema Logisitiek en Veiligheid vanuit verschillende hoeken door verschillende sprekers belicht.

Na de premiere van de nieuwe gemeentelijke promofilm opende wethouder Evenhuis het Event. Hij gaf aan dat de A37 Emmen al veel nieuwe (logistieke) bedrijvigheid heeft opgeleverd. Als bestuurder zet hij ook in op een proactieve houding van de gemeente in de facilitering van de veiligheid in de transportsector. “Dit Event biedt de gemeente een goede gelegenheid om samen met de sector de gezamenlijke acties en speerpunten op het gebied van transportveiligheid te verkennen�aldus wethouder Evenhuis.

Mevrouw Wortmann, lid van het Europees parlement, ging vanuit Europees perspectief in op de regelgeving rond transportveiligheid. Zij gaf aan zich in Europa hard te maken voor veiligheid in de transportsector, waarbij de wetgeving zo praktisch mogelijk gehouden zou moeten worden. Mevrouw Wortmann stak de gemeente een hart onder de riem; zij ondersteunt deze initiatieven van harte en was de gemeente bijzonder erkentelijk voor haar proactieve houding.

In een enthousiast betoog ging de heer Swierstra, voorzitter Stichting Nordconnect, in op de kansen die er liggen voor de Noordelijke OntwikkelingsAs, die van Noord-Nederland, Zweden, Finland naar de Baltische staten loopt. De logistieke zones op deze as zullen zich moeten onderscheiden op het vlak van transportveiligheid.

De heer Kuper, directeur van Kuper Douanceservice B.V., gaf in zijn verhaal heel duidelijk de consequenties en de risico’s voor transporteurs aan op het vlak van de Europese wetgeving ten aanzien van transportveiligheid. Hij maakte zich hard voor een proactieve houding van Nederland in Europa. In de aansluitende paneldiscussie, waaraan naast de sprekers ook mevrouw Zwerver, manager Marketing & Market Research bij Groningen Seaports deelnam, ontstond een levendige discussie over de rol van de overheid in de bestrijding van criminaliteit. Vanuit de zaal werd de discussie besloten met de oproep niet alleen naar de gemeente te kijken in de aanpak van de veiligheid.

Ook de sector zal haar verantwoordelijkheid moeten nemen door actief mee te denken en samen met de gemeente Emmen plannen te ontwikkelen. Dit initiatief werd zowel door de sprekers als door wethouder Evenhuis van harte ondersteund.
Provincie:
Tag(s):