zaterdag, 29. november 2008 - 9:36

Truckers zijn te hoge boetes in buitenland zat

Zoetermeer

Uit onderzoek van Transport en Logistiek Nederland komt naar voren dat met name in het buitenland steeds meer transportondernemers worden geconfronteerd met buitenproportioneel hoge boetes voor kleine overtredingen.

Zware boetes, met uitschieters tot duizenden euro’s, die worden opgelegd voor een korte noodgedwongen onderbreking van de dagelijkse rusttijd, omdat de chauffeur bijvoorbeeld zijn auto moest verzetten of een paar minuten langer moest doorrijden om een veilige parkeerplaats te bereiken zijn geen uitzondering, zo blijkt uit het onderzoek.

TLN is van mening dat de controlepraktijk binnen de Europese Unie steeds meer leidt tot ‘geld uit de zak kloppen’ van ondernemers in plaats van het bevorderen van de verkeersveiligheid waarvoor het eigenlijk bedoeld is. TLN dringt dan ook aan op een meer werkbare toepassing van de regels, zodat het vervoerende bedrijfsleven niet wordt geconfronteerd met onredelijk hoge kostenposten.
Provincie:
Tag(s):