donderdag, 27. maart 2008 - 17:38

Tuberculose-onderzoek in Waalwijk

Waalwijk

Bij een man uit Waalwijk is open longtuberculose geconstateerd. De GGD Hart van Brabant startte bij zijn familie, vrienden en werk direct een contactonderzoek. Alle contacten van de man uit zijn besmettelijke periode zijn door de GGD in beeld gebracht.

Deze personen worden door de GGD opgeroepen en onderzocht. De man werkt bij een bedrijf in Waalwijk en blijft momenteel thuis om verdere besmettingen te voorkomen. Ook alle ca. 300 medewerkers van het bedrijf worden onderzocht.

Het contactonderzoek gaat volgens het zogenaamde ringprincipe. In de eerste ring worden de personen onderzocht die het meest intensief met de man contact hebben gehad. Afhankelijk van de resultaten wordt het onderzoek uitgebreid met de minder intensieve contacten, de tweede ring. De GGD bekijkt na elke stap of er meer mensen onderzocht moeten worden.

Alle personen die risico hebben gelopen zijn bij de GGD in beeld en worden persoonlijk opgeroepen voor onderzoek. De GGD vond bij de groep directe contacten 32 besmettingen. Daarom wordt het onderzoek uitgebreid naar alle ca. 300 medewerkers van het bedrijf.

De GGD zal hen begin april 2008 allemaal op het bedrijf nakijken. De bovengenoemde 32 personen zijn niet besmettelijk voor hun omgeving. De tuberculosebacterie kent een incubatietijd van twee maanden. De testen worden na deze periode herhaald. Alle directe contacten en personeelsleden van het bedrijf zijn op de hoogte gebracht en voorgelicht. De contacten die voor onderzoek in aanmerking komen zijn bij de GGD bekend en krijgen een oproep van de GGD.
Provincie:
Tag(s):