vrijdag, 12. september 2008 - 13:48

'Tumor bij borstkanker ruimer wegsnijden'

Amsterdam

Door tumoren ruimer weg te snijden, wordt de kans aanmerkelijk kleiner dat vrouwen, die aan borstkanker lijden een tweede borstoperatie moeten ondergaan om resttumoren te verwijderen. Dat meldt het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde in een commentaar over borstoperaties van chirurgoncoloog prof. dr. Th. Wobbes en chirurg mw. drs. M.S. Schlooz-Vries van het Universitair Medisch Centrum St Radboud in Nijmegen.

Recent was er veel commotie over het mogelijk hoge percentage tweede operaties bij borstkanker. Die beroering is waarschijnlijk niet terecht. De kwaliteit van borstkankerchirurgie is niet af te meten aan het aantal tweede operaties.

Volgens de normen van de Inspectie voor de Volksgezondheid zou het percentage tweede operaties lager dan 10% moeten zijn. De helft van het aantal ziekenhuizen haalt die norm niet.

Hoe groter de afstand tussen de tumor en het snijvlak van de borstsparende operatie, hoe kleiner de kans op terugkeer van een tumor. Van de vrouwen die borstsparend zijn behandeld komt na 10 jaar de ziekte bij gemiddeld 20% weer terug in die borst. In 60% van deze gevallen komt de tumor weer terug op de plek waar de oorspronkelijke zat. Deze hernieuwde tumorgroei vermindert de kans op uiteindelijke overleving.

Er is volgens de chirurgen dus veel aan gelegen een ruime marge na te streven. ‘De in ons land gehanteerde marge van 1 mm is internationaal gezien niet ruim.’ Uit onderzoek blijkt dat er bij 1 mm een kans van 58% bestaat op resttumor. Dit terwijl deze kans met 22% veel kleiner is als er een marge wordt gehanteerd van 5 mm.

Een ruimere marge lijkt dus de oplossing, maar is in de praktijk lang niet altijd zo simpel te verwezenlijken. Door de sprieterige aard van een tumor kan de patholoog denken dat de snijvlakken vrij zijn, terwijl dat niet zo is. Terwijl omgekeerd een ‘puntje tumorweefsel’ bij sommige tumoren geen kwaad kan, omdat vrouwen toch bestraald worden.

De chirurgen benadrukken dat de vragen rondom het snijvlak en de mogelijke consequenties daarvan zo complex zijn dat daar niet rechtstreeks de kwaliteit van de borstchirurgie kan worden afgemeten. De tweede operatie is een middel om een doel te bereiken, namelijk de maximale kans om te voorkomen dat de tumor terugkeert. De kwaliteitsnorm hoort dus het aantal recidieven te zijn na borstsparende chirurgie.
Categorie:
Tag(s):