vrijdag, 28. maart 2008 - 11:51

Tunnels de komende weekenden open

Roermond

Rijkswaterstaat, Provincie Limburg en de Gemeente Roermond hebben vandaag in een bestuurlijk overleg afgesproken dat de tunnels voorlopig in de weekenden open blijven, totdat er duidelijkheid is over een definitieve planning.

Gezamenlijk is besloten om de verkeershinder voor de regio tot een minimum te beperken. D aarbij realiseren de partijen zich dat dit consequenties kan hebben voor de definitieve openstelling van de tunnels.

Rijkswaterstaat heeft, mede op verzoek van de Provincie Limburg en de Gemeente Roermond, inmiddels de nodige maatregelen getroffen, en verwacht nu binnen afzienbare tijd een voorstel voor een integrale planning van de aannemer te kunnen ontvangen. In verband met de ontbrekende planning is een overleg hierover vandaag, tussen Provincie Limburg, Gemeente Roermond, en Minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat, opgeschort.
Provincie:
Tag(s):