woensdag, 25. juni 2008 - 17:46

Turkse delegatie bezoekt Limburgse waterschappen

Leveroy

Op dinsdag 24 juni bezocht een Turkse delegatie de Limburgse Waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas. Doel van het bezoek was om te zien wat de waterschappen doen in Nederland en hoe zij georganiseerd zijn.

Het bezoek aan de Limburgse waterschappen is onderdeel van een één week durend werkbezoek aan Nederland. De Turkse delegatie bestond uit ambtenaren van het ministerie dat verantwoordelijk is voor waterbeheer in Turkije en ambtenaren van de regionale instanties uit het pilotgebied in Turkije waar als eerste het Europese waterbeleid wordt geïmplementeerd. Tijdens het werkbezoek wordt zoveel mogelijk getoond van het Nederlandse waterbeheer. De Turkse waterpartners hopen hiermee ervaring en ideeën op te doen, waarmee ze hun waterproblemen kunnen aanpakken.

Het bezoek was in het kader van het Twinning-project, waaraan de Limburgse waterschappen deelnemen. Samen met Engelse en Slowaakse waterorganisaties helpen zij met het invoeren van Europese wetgeving op het gebied van waterbeheer. De inzet van het waterschap vindt vooral plaats op het gebied van de Kaderrichtlijn Water. Het waterschap heeft daar in Nederland veel ervaring mee en kan daarom veel betekenen in Turkije. Daarnaast is de kennisuitwisseling met de andere Europese landen, maar ook Turkije een belangrijke reden om mee te doen aan dit project.
Provincie:
Tag(s):