woensdag, 1. oktober 2008 - 10:06

Twee miljoen euro subsidie voor binnenstad Sittard-Geleen

Sittard

Sittard-Geleen krijgt bijna twee miljoen euro Europese subsidie. Deze subsidie is bestemd voor het verbeteren van het vestigingsklimaat voor ondernemers en het verbeteren van de aantrekkelijkheid voor bezoekers en het woonklimaat in de historische binnenstad van Sittard. Gemeente en provincie Limburg voegen hier nog eens ruim 3,5 miljoen euro aan toe.

De projecten waarvoor subsidie is verkregen, zijn de herinrichting van de publieke ruimtes van het Kloosterkwartier (subsidie 500.000,- euro ) en infrastructurele werken (subsidie 1.440.000,- euro ) die onderdeel uitmaken van Zitterd Revisited, het totaalplan om de binnenstad aantrekkelijker en beter bereikbaar te maken. Beide projecten hebben een positief effect op de werkgelegenheid, het behoud van cultuurhistorische waarden en de economische meerwaarde van stad en regio. Totale investeringskosten zijn ca. 5.5 miljoen euro. De subsidie komt uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).
Provincie:
Tag(s):