zaterdag, 19. april 2008 - 22:23

Twee miljoen voor verbetering gezondheid Delftse jeugd

Delft

Het college van B&W maakt 2 miljoen euro vrij voor het verbeteren van de gezondheid van de Delftse jeugd. Dit doet zij door in te stemmen met het uitvoeringsplan Integrale Jeugdgezondheidszorg Delft 2008. De gemeente Delft investeert in verschillende projecten die bijdragen aan de gezondheid van kinderen van 0 tot 19 jaar.

Overgewicht en alcoholgebruik zijn gezondheidsproblemen die ook bij de Delftse jeugd spelen. In de wijken Buitenhof en Voorhof wordt daarom gestart met een pilot waarin bewegen en zorg centraal staan. Dit om overgewicht bij Delftse kinderen van 4 tot 8 jaar terug te dringen en te voorkomen.

Huidige regelgeving en handhaving op het gebied van alcoholgebruik door jongeren onder de 16 jaar wordt aangescherpt. Verbetering van educatie en voorlichting spelen een daarin een belangrijke rol. Om essentiële zaken rond jeugdgezondheidszorg te regelen wordt het Elektronisch kinddossier (EKD) ontwikkeld. Hiermee kunnen kinderen beter longitudinaal gevolgd worden. Er zal beter zicht komen op risico’s bij het opgroeien. En doordat met de EKD de overdracht van informatie eenvoudiger wordt kan worden gezorgd voor daadwerkelijke integratie van zorg voor kinderen. De informatie-uitwisseling in de jeugdgezondheidszorg wordt verder geoptimaliseerd door te gaan werken met een digitale verwijsindex risicojongeren. Het systeem brengt risicomeldingen van hulpverleners over jongeren bij elkaar en informeert hulpverleners onderling over hun betrokkenheid bij jongeren. Zowel het EKD als de digitale verwijsindex risicojongeren wordt dit jaar voorbereid, om in 2009 van start te gaan.

In 2008 wordt een pilot gestart met integrale aanbod voor gezinnen die te maken hebben met echtscheiding. De aanpak en organisatie zal moeten aansluiten op de structuren binnen het onderwijs, de zorg en de opvoed- en opgroeiondersteuning.
Provincie:
Tag(s):