vrijdag, 7. maart 2008 - 17:17

Twee nieuwe ‘educatieve maatregelen’ voor het verkeer

Den Haag

De ministerraad heeft vrijdag ingestemd met het voorstel van minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat om automobilisten die onder invloed zijn van alcohol of zich gevaarlijk gedragen in het verkeer strenger aan te pakken. Hiertoe heeft het kabinet twee nieuwe ‘educatieve maatregelen’ voor het verkeer aangekondigd.

Een educatieve maatregel is een cursus op kosten van de bestuurder, waarin hij gewezen wordt op de consequenties van zijn gedrag. Hiermee wordt zowel de kennis als de houding van bestuurders verbeterd. De educatieve maatregel wordt opgelegd volgens het administratieve recht naast de gebruikelijke boete uit het strafrecht.

Het kabinet heeft ten eerste de bestaande ‘educatieve maatregel alcohol’ uitgebreid met een ‘lichte educatieve maatregel alcohol’ voor beginnende bestuurders. Deze wordt al bij een lager alcoholpromillage opgelegd.

De tweede nieuwe educatieve maatregel heeft betrekking op bestuurders die zich risicovol gedragen. Onder risicovol gedrag in het verkeer wordt gedrag verstaan waarbij willens en wetens de verkeersregels worden overtreden en waarbij de bestuurder zichzelf en andere verkeersdeelnemers in gevaar brengt.

Voorbeelden hiervan zijn het herhaaldelijk bumperkleven, rechts inhalen, maar ook het in ernstige mate overschrijden van de toegestane snelheidslimiet. Bestuurders die zich gewelddadig gedragen vallen niet onder deze regeling maar worden volgens het strafrecht vervolgd.

Indien de cursist niet of onvoldoende aan deze cursus deelneemt, wordt zijn rijbewijs ongeldig verklaard. Zodra het bromfiets praktijkexamen is ingevoerd vallen ook bromfietsers onder deze regeling. De maatregelen worden naar verwachting na de zomer van kracht.
Provincie:
Tag(s):