woensdag, 24. december 2008 - 13:58

Tweede Kamergebouw krijgt A-energielabel

Den Haag

Vandaag heeft minister Van der Laan (WWI) aan de voorzitter van de Tweede Kamer, mevrouw Verbeet het energielabel voor het nieuwbouwgedeelte van het Tweede Kamergebouw aangeboden.

Dit gebouw, gevestigd op Plein 2, heeft het energielabel A gekregen. Dit heeft het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) woensdag 24 december laten weten.

Alle publieke gebouwen moeten vóór 1 januari 2009 een energielabel hebben. Gebouwen die een kleiner gebruiksoppervlak hebben dan 1.000 m2 of een monumentenstatus, zijn van deze verplichting uitgesloten.

De Rijksgebouwendienst, eigenaar van het Tweede Kamer gebouw, heeft voor alle 330 gebouwen waarvan zij eigenaar is, labels laten maken. Bij 150 van deze gebouwen wordt het label herbeoordeeld met vernieuwde software en uitbreiding van de rekenmethodiek.

Naar verwachting zullen medio 2009 alle 330 gebouwen een correct label hebben. De eigenaren van gebouwen die zijn gehuurd, zijn door de Rijksgebouwendienst ook schriftelijk op de labelplicht gewezen.

Naast de rijksoverheid geldt dezelfde labelplicht voor andere overheden, zoals gemeenten. Per 1 december hebben 127 gemeenten aangegeven vóór of kort na 1 januari 2009 klaar te zijn met verplichte labeling. Bij deze gemeenten gaat dit gemiddeld om 7 gebouwen. 331 gemeenten hebben (nog) niet gereageerd.

De verplichting om een energielabel te hebben is vastgelegd in de Richtlijn energieprestatie van gebouwen, die op 1 januari 2008 in werking is gegaan. Deze Richtlijn geeft aan welke maatregelen moeten worden genomen om de energieprestaties van gebouwen te verbeteren.
Provincie:
Tag(s):