vrijdag, 22. augustus 2008 - 10:20

Tweede Kamerlid met een hart voor dieren

Als het om het nuttigen van de eerste kreeft of een medaille-uitreiking gaat weten politici en prominenten onze provincie te vinden, maar voor een inforonde of werkbezoek heeft men gewoonlijk geen tijd. Esther Ouwehand, Tweede Kamerlid voor de Partij voor de Dieren, is een uitzondering op de regel

Op 28 augustus maakt ze een toer door Zeeland waarbij ze o.a. Vogelopvang De Mikke (Middelburg), Werkgroep Scheldekat (Vlissingen) en de kinderboerderij in Goes aandoet.

Het bezoek van Esther Ouwehand aan Vogelopvang De Mikke in Middelburg heeft volgens Rob Ossewaarde, voorzitter van de Partij voor de Dieren Werkgroep Zeeland, een sterke signaalfunctie: hoewel indertijd voor onbepaalde tijd afgegeven, worden eind dit jaar alle vergunningen voor opvangcentra ingetrokken.

De Mikke (één der vijf ‘k1-kustasielen’ die bijvoorbeeld oliebesmeurde vogels kunnen redden) werkt zeer gemotiveerd aan een kwaliteitsprotocol, samen met het Ministerie van LNV en de Vereniging van Opvangcentra van Niet-gedomesticeerde Dieren. Het kunnen voldoen aan de eisen van dat protocol brengt echter zeer hoge kosten met zich mee: LNV maakt wèl de regels, maar stelt géén geld beschikbaar om aan diezelfde eisen te kunnen voldoen. (N.B: de opvangcentra draaien volledig op giften en donaties met af en toe een kleine subsidie van Gemeente of Provincie). Beheerster Coby Louwerse is hoe dan ook in haar nopjes: “De eerste keer dat een Tweede Kamerlid hierheen komt.�

Esther Ouwehand zal bij haar bezoek aan de Goese kinderboerderij bij De Hollandsche Hoeve ijveren voor huisvesting voor dieren overeenkomstig hun natuurlijke leefomstandigheden. “Aan kinderen moet goede informatie verstrekt worden, zodat die een juist beeld krijgen over de leefomstandigheden en verzorging van dieren�, legt Rob Ossewaarde van de Partij voor de Dieren uit: “Een konijn in een kooitje is géén goed voorbeeld van diervriendelijkheid. Dieren in kinderboerderijen moeten naar hun soorteigen gedrag worden gehuisvest en verzorgd.�

Verder pleit de Partij voor de Dieren ervoor dat sociale dieren niet geïsoleerd van soortgenoten worden gehuisvest, en dat oude dieren niet vanwege hun leeftijd gedood worden. Ook acht de partij het niet nodig op kinderboerderijen dieren te fokken – er zijn immers zoveel ‘overtollige’ dieren bij andere boerderijen en dierenopvangcentra die overgenomen kunnen worden.

De Gemeente Goes, beheerder van de genoemde kinderboerderij, liet weten op een ‘positief werkbezoek’ te hopen. De Gemeente betwijfelde aanvankelijk het nut van het werkbezoek omdat men op termijn de kinderboerderij wil overhevelen naar een particuliere organisatie.

In Vlissingen zal Esther Ouwehand met medewerkers van ‘Werkgroep Scheldekat’ van gedachten wisselen over mogelijke oplossingen voor de zwerfkattenproblematiek (in de zomer op z'n hoogtepunt). De vrijwilligers van deze stichting zetten zich dagelijks in voor het welzijn van dieren die voorheen werden uitgehongerd, verjaagd, bejaagd, gevangen en gedood.

Nu worden verwilderde zwerfkatten (op)gevangen, gecastreerd en gechipt, en teruggeplaatst naar zwerfkatprojecten op bedrijfsterreinen. Voor dit werk krijgt de stichting geen subsidie. Wel ontvangt men kleine bijdragen van verenigingen of stichtingen, maar helaas niet voldoende. De rest wordt daarom opgebracht door de initiatiefneemster en enkele buurtbewoners.
Provincie:
Tag(s):