vrijdag, 4. april 2008 - 11:53

Tweede onderzoeksrapport rekenkamer Delfzijl

Delfzijl

De rekenkamercommissie van de gemeente Delfzijl heeft haar tweede onderzoeksrapport opgeleverd. Dit rapport handelt over de samenwerking van de gemeente Delfzijl met andere gemeenten in de gemeenschappelijke regeling ‘Gemeenschappelijk Computer Centrum’ (verder GemCC genoemd). Het rapport werd 3 april 2008 aangeboden aan de raad en toegelicht in de raadsbijeenkomst van 10 april 2008.

De rekenkamercommissie heeft een onafhankelijke positie binnen de gemeente. Dit betekent dat de rekenkamercommissie zelf bepaalt welke onderwerpen worden onderzocht en hoe het onderzoek wordt ingericht. De commissie bestaat uit 4 externe onafhankelijke leden. De gemeenteraad kan (maar ook burgers kunnen dat) de rekenkamercommissie verzoeken om een bepaald onderwerp nader te onderzoeken. Het doel van het rekenkamercommissieonderzoek is om inzicht te bieden in de prestaties van de gemeente en waar gewenst het formuleren van aanbevelingen voor de toekomst.
Provincie:
Tag(s):