zondag, 15. juni 2008 - 19:06

Tweede uitrukpost brandweer op het Leerpark

Dordrecht

Het College van B&W heeft besloten de raad voor te stellen een tweede uitruklocatie van de brandweer te realiseren op het Leerpark in Dordrecht. De tweede uitruklocatie is noodzakelijk geworden omdat de opkomsttijden van de brandweer nu nauwelijks of niet binnen de norm gehaald worden in de achterste delen van Sterrenburg en Stadspolders.

“De tweede brandweerpost ligt in het hart van de gemeente�, zegt burgemeester R.J.G. Bandell. Figuurlijk maar ook letterlijk, want de locatie Leerpark is geografisch gezien het centrum van Dordrecht. Door de ingebruikname van de VN-tunnel kan deze uitrukpost gerealiseerd worden op de geografisch meest geschikte locatie, namelijk het Leerpark. Ook kan vanuit de tweede uitruklocatie op het Leerpark snel worden ingezet op het spoortraject en N3, waarover het transport met gevaarlijke stoffen plaats vindt. De brandweerkazerne op het Oranjepark blijft gehandhaafd. Het personeel van de brandweer wordt echter wel verdeeld over de twee posten. Bij de tweede uitrukpost is ruimte voor de GHOR, de geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen, om materieel op te slaan.

Een extra voordeel van deze locatie is de samenwerking met de onderwijsinstellingen op het Leerpark. De werkplaats van de brandweer wordt ook een onderwijsleerinstelling. “Wat is er nu niet leuker dan te sleutelen aan een echte brandweerauto tijdens je opleiding�, aldus wethouder D.A. van Steensel. “Leerlingen kunnen hun opgedane theoriekennis gelijk in de praktijk toepassen�. Brandweermensen met een VMBO diploma, die volgens de CAO binnen 20 jaar moeten uitstromen naar een tweede loopbaan, hebben bovendien de mogelijkheid om te leren in de directe omgeving van de tweede post.

De tweede uitrukpost is één van de claims uit de Kadernota 2009 die ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd. De tweede post wordt begin 2010 in gebruik genomen en gaat naar verwachting € 15,8 miljoen kosten.
Provincie:
Tag(s):