dinsdag, 3. juni 2008 - 20:55

Tweederde van caravans heeft verouderde gasslangen

Houten

Uit recent onderzoek van BOVAG blijkt dat tweederde van de caravans in Nederland is voorzien van verouderde gasslangen. Tevens werden er veel versleten banden, slechte remmen en defecte verlichting aangetroffen. BOVAG pleit dan ook voor een veiligheidskeuring, zoals die in België en Duitsland al jaren bestaat.

Tijdens inspecties op Nederlandse campings bleek dat veel kampeerders onnodig risico lopen door gasslangen waarvan het rubber poreus kan worden, met mogelijk kleine lekkages tot gevolg. BOVAG adviseert de oranje gasslangen elke vier jaar te vervangen en de zwarte exemplaren elke twee jaar. De leeftijd is eenvoudig te bepalen met de fabricagedatum die op elke slang is afgedrukt.

Ten opzichte van eenzelfde onderzoek twee jaar geleden, wordt er nu iets beter met de gasslangen omgegaan. Toen bleek namelijk dat bij 75% van de 300 onderzochte caravans de slang te oud was. Ondanks de commotie die destijds ontstond, is de score bij de meest recente inspectie dus slechts marginaal beter. Samen met de ANWB adviseert BOVAG tevens om caravans en vouwwagens minimaal eens in de twee jaar grondig te laten inspecteren door een erkend (BOVAG-)bedrijf.
Provincie:
Tag(s):