woensdag, 5. maart 2008 - 17:37

Tweeling misbruikte gehandicapten als katvanger

Enschede

Een Enschedese tweeling van 36 jaar heeft enkele tientallen misdrijven bekend. Bij een groot aantal hiervan werd door de twee misbruik gemaakt van de geestelijke beperkingen van een aantal voetballers van een Enschedees gehandicaptenteam. Dit heeft de politie woensdag bekendgemaakt.

Half november 2007 werd een onderzoek gestart naar de handel en wandel van twee Enschedese broers, een tweeling van 36 jaar. Uit dit eerste onderzoek kwam naar voren dat zij zich sinds ongeveer 1 april 2005 aan een groot aantal misdrijven schuldig hadden gemaakt.

Dit betroffen onder andere oplichting, valsheid in geschrifte en het plegen van meerdere diefstallen dan wel medeplichtigheid daaraan. Verder bleek dat in veel gevallen misbruik werd gemaakt van benadeelden dan wel slachtoffers met een verstandelijke beperking cq handicap.

Zo werden gehandicapte spelers van een Enschedees zogenaamd G-elftal bewogen tot het plegen van strafbare handelingen. Zij werden bewogen om meerdere contracten af te sluiten voor de aankoop van mobiele telefoons en aankopen te doen onder een valse naam bij een groot aantal bedrijven.

Gehandicapten gebruikt als katvanger
Ook werden tientallen auto’s op naam gezet van deze slachtoffers om zodoende als katvanger op te treden. Vaak werden zij meegenomen naar een postkantoor om de auto, waar ze mee werden opgehaald, op naam te laten zetten, waar meestal een kleine vergoeding tegenover stond.

Naast deze twee hoofdverdachten, zijn nog een tiental medeverdachten gehoord en zij hebben allemaal een verklaring afgelegd. Tegen hen is proces-verbaal terzake medeplichtigheid bij het plegen van oplichting dan wel flessentrekkerij opgemaakt.

Bedrijven opgelicht
Vastgesteld kon worden dat 49 bedrijven in Nederland en daarbuiten zijn opgelicht. Een deel daarvan, doordat de beide broers de slachtoffers goederen onder een valse naam lieten bestellen en te laten bezorgen op hun woonadres. Deze goederen zijn nooit betaald waardoor een aantal van de slachtoffers in grote financiële problemen is gekomen, waarbij de schulden zijn opgelopen tot enkele tonnen euro’s.

Daarnaast werd gedurende het onderzoek duidelijk dat een ander deel van de 49 bedrijven is opgelicht doordat de beide broers gebruikt maakten van bankrekeningnummers van gevonden pinbonnetjes bij pinautomaten.

Via internet werden goederen besteld en op de bestellijst werd daarop het bankrekeningnummer vermeld dat op de gevonden pinbonnetjes stond. Op dezelfde bestellijst werd in meerdere gevallen een adres vermeld van een van de gehandicapte voetballers. De goederen werden daarna op deze adressen afgeleverd.

Vastgesteld is dat naast de 49 gevallen, meerdere bedrijven die zijn opgelicht geen aangifte hiervan hebben gedaan. Aangenomen kan worden dat het schadebedrag hierdoor nog hoger zal zijn dan de geschatte 60.000 euro.

Naast het misbruik maken van de gehandicapte voetballers bij hun oplichtingspraktijken en het oplichten van vele bedrijven via het gebruik maken van bankrekeningnummers van gevonden pinbonnetjes, zijn de twee ook mede betrokken geweest bij het pinnen met gestolen pinpassen

Deze pinpassen waren buitgemaakt bij twaalf inbraken dan wel insluipingen bij met name oudere mensen in Twente, Drenthe, Gelderland en Zuid-Holland. Op slinkse wijze werden later de slachtoffers van deze inbraken dan wel insluipingen gedwongen tot het afgeven van de pincode.

Bij een van de twaalf slachtoffers werd daarna een bedrag van ruim 70.000 euro gepind. Bij de andere elf loopt het gepinde bedrag op van enkele duizenden tot ruim 17.000 euro op. Verzekeringsmaatschappijen vergoeden nagenoeg niets van deze gepinde bedragen, dit omdat de dader dan wel daders na de inbraak dan wel insluiping in het bezit is gekomen van de pincode.

Onduidelijk is nog hoe de beide broers aan de pinpassen zijn gekomen. De bedragen die met deze praktijken werden buitgemaakt werden door de twee in hun beider huishoudens opgemaakt.

De politie Twente waarschuwt dat het niet verstandig is om na het pinnen bij pinautomaten, tankstations, supermarkten enz. pinbonnetjes met daarop het gebruikte banknummer achter te laten. ‘Geef bij een pinautomaat aan dat je het bonnetje niet wilt of neem het bonnetje mee, laat het nooit achter’, meldt de politie.

Ook wordt nogmaals gewezen op het feit dat nooit moet worden ingegaan op vragen van onbekenden die op een slinkse wijze proberen de pincode van een bankpas zeggen te moeten gebruiken. Een bekende smoes is daarbij dat men zich uitgeeft voor iemand van de bank en dat men de pincode nodig heeft om een controle uit te voeren.
Provincie:
Tag(s):