zaterdag, 6. september 2008 - 16:39

Twekkelo wordt Twents artistieke hart

Enschede

Twekkelo, het landschappelijk gebied tussen Hengelo en Enschede wordt het artistiek hart van Twente. De kersverse Stichting ARTwekkelo wil atelierruimte voor beeldend kunstenaars realiseren op historische boerenerven in niet meer in gebruik zijnde bedrijfsgebouwen. Dit heeft de provincie Overijssel vrijdag 5 september bekendgemaakt.

Het plan kwam naar maandag 1 september naar voren toen gedeputeerde Piet Jansen officieel het uitkijkpunt openstelde boven op de schoongrondopslag van Twence Afval en Energie. Het uitzichtpunt is onderdeel van de Stiewelpaden, een initiatief van de Vereniging Behoud Twekkelo.

De Stiewelpaden vormen een net van de wandelroutes door de buurtschap Twekkelo. Het is één van de manieren waarop de Vereniging Behoud Twekkelo enerzijds dit buitengebied economisch wil versterken en anderzijds de landschappelijke en recreatieve waarde van dit gebied voor de omliggende steden wil vergroten.

Deze paden zijn onderdeel van het project Twekkeler Balans in het kader van LEADER, het Europese subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling. De uitvoering van dit programma ligt bij de provincie.

Enige tijd geleden kwam vanuit de VBT de vraag of de route van één van die wandelpaden over het grondgebied van Twence zou kunnen lopen met een rust- en uitkijkpunt op één van de stortheuvels. Het wandelpad is er gekomen met het uitkijkpunt, van waar de wandelaar een panorama heeft over terreinen van Twence en de buurtschap Twekkelo.

Om het geheel compleet te maken heeft Twence een oriënteertafel aangeboden. "Initiatieven zoals de Stiewelpaden en ARTwekkelo laten zien, dat het platteland en zeker Twekkelo over voldoende veerkracht, vitaliteit en netwerken beschikken om op eigen kracht kansen te creëren voor een gezonde toekomst," stelde gedeputeerde.

Die het ook een goede zaak noemde dat Twence vanuit maatschappelijke betrokkenheid de Twekkelose ontwikkeling een extra slinger geeft. "Twence en Twekkelo zijn goeie noabers! Het een voorbeeld van een goed noaberschap met een groen karakter!", aldus de heer Jansen.
Provincie:
Tag(s):