woensdag, 11. juni 2008 - 21:17

Tynaarlo opgelucht over conclusies Openbaar Ministerie

Tynaarlo

Het college van B&W van de gemeente Tynaarlo heeft kennis genomen van de conclusies van het strafrechtelijk onderzoek door het Openbaar Ministerie naar de oorzaak van de rampzalige brand in De Punt, waarbij Egbert Ubels, Anne Kregel en Raymond Soyer op vrijdag 9 mei om het leven zijn gekomen.

Het college is opgelucht over de conclusies van het Openbaar Ministerie, met name over de vaststelling dat er geen sprake was van strafrechtelijk verwijtbaar handelen. De gevolgen van de brand zijn zoals bekend zeer ingrijpend en veelomvattend door het omkomen van de drie brandweermannen.

Het Openbaar Ministerie heeft de doodsoorzaak van de drie mannen vastgesteld en de nabestaanden daarover geïnformeerd. Daarmee is een belangrijke vraag voor de nabestaanden beantwoord.

Het college realiseert zich dat het onderzoek van het Openbaar Ministerie slechts een aantal aspecten van de brand belicht. Naar verwachting zullen andere aspecten over de brand aan bod komen in de QuickScan-rapportage. Deze QuickScan wordt op dit moment in opdracht van het college uitgevoerd door de Nederlandse Vereniging voor Brandweer en Rampbestrijding (NVBR) onder leiding van prof. dr. Ira Helsloot, hoogleraar Crisisbeheersing en Fysieke Veiligheid. Naar verwachting zal het college binnen enkele weken hiermee naar buiten treden.
Provincie:
Tag(s):