woensdag, 1. oktober 2008 - 21:44

Tynaarlo wil keurmerk voor basisscholen

Tynaarlo

Gezond en veilig je basisschooltijd doorlopen. Het is haast vanzelfsprekend dat de basisscholen in de gemeente Tynaarlo dit hun leerlingen garanderen. Toch komt er een soort keurmerk om dat te bevestigen en om het belang van gezondheid en veiligheid op school te onderstrepen. In Tynaarlo doet nu ook het predicaat ‘Gezonde en Veilige School’ zijn intrede. GGd Drenthe begeleidt de scholen hierin intensief.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tynaarlo willen een gezonde en veilige leefstijl bij hun jongeren stimuleren. Via scholen zijn jongeren goed te bereiken. Daarom kiest het college ervoor om scholen het predicaat ‘Gezonde en Veilige school’ te laten verdienen. Een school kan het kwaliteitsoordeel verdienen wanneer die school integraal en gestructureerd werkt aan een aantal thema’s. Zo willen B en W dat scholen vraaggericht en planmatig werken aan hun gezondheidsbeleid. Daarbij moeten de scholen samenwerken met lokale gezondheidsorganisa-ties en zich richten op zowel collectieve preventie als op de individuele zorg.

De Mariaschool in Paterswolde en de Daltonschool Jonglaren in Zuidlaren hebben het voortouw genomen en starten bij wijze van proef met het project. Dit jaar nog gaan deze scholen onder begeleiding van de GGd Drenthe werken aan hun nieuw gezondheidsbeleid.

Het gehele traject op weg naar het predicaat ‘Gezonde en Veilige School’ neemt naar verwachting vijf jaar in beslag. Gistermiddag bespraken Jonglaren en de GGd de plannen inhoudelijk door.
Dit schooljaar nog laat het college van B en W de GGd in kaart brengen hoe de beide basisscho-len ervoor staan op het gebied van gezondheid en veiligheid. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de landelijke ‘Gezonde Schoolmethode’.

Niet alleen onderwerpen zoals overgewicht en pesten komen daarbij aan bod, maar ook zaken zoals het binnenklimaat van de school, hygiëne, en sociale vaardigheden. De GGd maakt daarbij gebruik van informatie van de leerkrachten, ouders en leerlingen, maar ook van gegevens die de GGd al in het verleden heeft verzameld. Daarna bepalen ouders, leerlingen en leerkrachten sa-men met de GGd en de gemeente welke verbeterpunten het eerst worden aangepakt. Aan het eind van dit schooljaar biedt de GGd de scholen een pasklaar advies dat de scholen stapsgewijs gaan invoeren. In de proefperiode van zo’n vijf jaar wil het college nog twee scholen enthousiast krijgen voor het project.
Provincie:
Tag(s):