zondag, 6. juli 2008 - 9:36

Tynaarlo zoekt kandidaten voor Cultuurprijs

De gemeente Tynaarlo kent een brede schakering aan het Kunst en Culturele leven, de gemeente is hier trots op en wil dit graag koesteren. Om haar waardering hierover uit te spreken is de Cultuurprijs van de gemeente Tynaarlo ingesteld.

Op 3 oktober 2008 wordt voor de derde keer de Cultuurprijs van de gemeente Tynaarlo uitgereikt. De prijs wordt één keer in de drie jaar uitgereikt. De eerste keer was in 2002 de tweede keer in 2005. De prijs bestaat uit een beeldje gemaakt door de kunstenares Judith Braun. Sinds 2005 maken een Stimuleringsprijs en een Publieksprijs onderdeel uit van de Cultuurprijs. Eerdere winnaars waren Lianne Abeln en museum Vosbergen.

De Cultuurprijs 2008 wordt toegekend aan een persoon of rechtspersoon die actief is op het gebied van beeldende kunst, literatuur, muziek, theater, film, architectuur, of cultuurhistorie in de ruimste zin des woord. Zowel amateurs als professionele kunstenaars komen voor de prijs in aanmerking.

Inmiddels is bekend wie zijn voorgedragen voor deze prijs. Het gaat om 27 kandidaten. De jury, die is ingesteld door het college van burgemeester en wethouders, gaat nu met de beoordeling aan de slag. De jury bestaat uit: dhr. K. van Vugt (voorzitter); mevr. K. W. Noorda; dhr. A.P. van Leeuwen; Dhr. H.A.M.H. van Vliet en Dhr. D. Verel.

De jury draagt aan het college drie genomineerden voor. Daarnaast komt zij met een genomineerde voor de Stimuleringsprijs. Voor de Publieksprijs komt een speciale actie, waaraan de inwoners kunnen meedoen. Wie van het publiek de meeste stemmen krijgt, ontvangt de Publieksprijs. Deze actie start op 27 augustus.
Provincie:
Tag(s):