vrijdag, 11. april 2008 - 9:30

Tytsjerksteradiel neemt maatregelen tegen armoedeval

Tytsjerksteradiel

De gemeenteraad van Tytsjerksteradiel besluit op 24 april over een nieuw minimabeleid. In dit beleid is specifiek aandacht voor het voorkomen van de zgn. “armoedeval� en voor kinderen uit minimagezinnen. Daarbij sluit de gemeente aan bij de ambities die het Rijk heeft verwoord in het actieprogramma “Iedereen doet mee�.

Tytsjerksteradiel verhoogt de inkomensgrens voor de collectieve ziektekostenverzekering van 110% naar 125%. Mensen die binnen deze norm vallen krijgen een korting op de basisverzekering. Daarnaast wordt de aanvullende verzekering volledig vergoed.

Gemeente Tytsjerksteradiel wil kinderen uit minimagezinnen stimuleren zich te ontwikkelen. Gezinnen met kinderen die voor het eerst naar het voortgezet onderwijs gaan krijgen een vergoeding van maximaal € 250,- voor schoolkosten. Daarnaast krijgen gezinnen waarvan het oudste kind voor het eerst naar de middelbare school gaat een computer. Ook dit geldt voor gezinnen met een inkomen tot 125% van de bijstandsnorm.
Provincie:
Tag(s):