donderdag, 24. april 2008 - 17:01

Tytsjerksteradiel sociaalste gemeente van Friesland

Burgum

Tytsjerksteradiel is de sociaalste gemeente van Friesland en de op één na sociaalste gemeente van Nederland. Dat komt naar voren uit het onderzoeksrapport “Lokale Monitor Werk en Inkomen 2008� van het FNV.
Dit onderzoeksrapport is donderdagochtend aangeboden aan wethouder Rijpstra van Sociale Zaken door de heer Grond en de heer Lindeboom van Abvakabo/FNV.

Landelijk gezien moet Tytsjerksteradiel alleen gemeente Eindhoven voor laten gaan met betrekking tot sociaal beleid.

In het onderzoek zijn zeven indicatoren beschreven die een beeld geven van het sociaal beleid van de gemeenten. Er wordt gekeken naar de uitgaven minimabeleid per huishouden met een laag inkomen, de gemiddelde wachttijd bij de aanvraag van een uitkering, het terugvalpercentage en de aanvullende bijstand bij onvolledige AOW uitbesteed aan de Sociale Verzekeringsbank. Verder wordt bekeken in hoeverre de niet-bijstandsgerechtigden bereikt worden met bijzondere bijstand en of er bij de aanbesteding van de WMO niet geconcurreerd wordt op prijs maar op kwaliteit. Tot slot wordt gekeken of het sociaal beleid verbeterd of verslechterd is ten opzichte van 2006, toen de vorige Lokale Monitor Werk en Inkomen verscheen.

Tytsjerksteradiel scoort in het onderzoek op al deze punten goed. Er is een aantal gemeenten met hetzelfde aantal scorepunten, maar sommige indicatoren wegen zwaarder dan andere. Vandaar dat Tytsjerksteradiel het predikaat “sociaalste gemeente van Friesland� mag dragen.
Provincie:
Tag(s):