woensdag, 23. juli 2008 - 18:31

Uilen AKF lijken definitief te hebben gewonnen

Goes

De sloop van de voormalige fabriekshal van de Apparaten en Ketelfabriek (AKF) is na het einde van het broedseizoen (15 juli) weer verder gegaan.Op dit moment is men weer begonnen met het dak te slopen aan de andere kant van de loods waar geen uilen waren gesignaleerd. Er wordt langzaam aan naar de kant toegewerkt waar de uilen zaten.

Het verwijderen van de dakplaten gebeurt ivm. asbest uiteraard heel voorzichtig en dus plaat voor plaat zonder lawaai. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een hijskraantje. Het lijkt er dan ook op dat de werkzaamheden niet erg veel verstoring met zich meebrengen en zolang de verblijfplaats van de uilen intact blijft is het dus nu niet noodzakelijk meer dat de werkzaamheden gestaakt worden.

Bureau Waardenburg heeft opdracht gekregen om nogmaals, en nu uitgebreider, nader onderzoek uit te voeren naar de aangetroffen verblijfplaats (die zich in de schacht van een ventilatiesysteem bevindt). De ventilatieschacht is de plaats waar Rob Ossewaarde van de werkgroep Zeeland van de Partij voor de Dieren de uilen in zag vliegen. De Zeeuwse werkgroep heeft toen op basis van artikel 9-10-11 van de Flora en Faunawet onmiddellijk per spoedbrief aan de gemeente Goes en de projectontwikkelingsmaatschappij de Goese Schans CV geëist dat de sloop zou worden stopgezet. Ook heeft zij in deze brief geëist dat er eerst nader onderzoek zou plaats vinden om uit te sluiten dat de Flora en Fauna wet zou worden overtreden. Na het persoonlijk overhandigen van de brief is de hulp van de AID door de werkgroep ingeroepen.

De burgemeester van Goes ,dhr. Van der Zwaag, riep enige tijd geleden in de PZC dat zo nodig de Flora en Faunawet maar overtreden moest worden, maar dat is alleen maar stemmingmakerij volgens Rob Ossewaarde van de Zeeuwse werkgroep. Ook een gemeente en een burgemeester, zelfs die zou ik eerder zeggen gezien de voorbeeldfunctie, hebben zich ook maar gewoon aan de wet te houden.

Het lijkt er vooralsnog op dat de verblijfplaats een roestplaats is, en roestplaatsen worden niet beschermd door de Flora- en faunawet (uilen hebben meerdere roestplaatsen binnen hun territorium). Indien de sloopwerkzaamheden het gedeelte zijn genaderd waar de verblijfplaats zich bevindt, zullen de asbest bevattende dakdelen ter hoogte van de verblijfplaats worden verwijderd en (voorlopig) worden vervangen door andere platen. De betreffende ventilatieschacht komt zodoende niet direct bloot te staan aan de elementen. Hiermee wordt het functioneren van de verblijfplaats voorlopig gewaarborgd.

Indien door bureau Waardenburg definitief wordt vastgesteld dat er slechts sprake is van een roestplaats kunnen de sloopwerkzaamheden gewoon doorgang vinden zonder dat verdere maatregelen worden getroffen. Als er toch sprake blijkt te zijn van een nest, mag de nestlocatie pas weggenomen worden als daarvoor een ontheffing is verkregen bij de Dienst Regelingen van het ministerie van LNV.

De gemeente Goes en de Goese Schans laten in/nabij het plangebied in ieder geval uilenkasten plaatsen in samenwerking met Stichting Landschapsbeheer Zeeland en dat is ook weer een positief initiatief
Provincie:
Tag(s):