woensdag, 15. oktober 2008 - 14:52

Uitbaggeren Trekvaart van start gegaan

IJsselmuiden

Op maandagmiddag 13 oktober 2008 vond de officiële start plaats van de baggerwerkzaamheden in de Trekvaart/Beek in IJsselmuiden. Gedeputeerde Theo Rietkerk van de provincie Overijssel en dagelijks bestuurslid Wim Porte van het Waterschap Groot Salland verrichten de starthandeling met de hulp van een trekpaard.

Het gaat om het baggeren van in totaal 25.500 m3 bagger. Hiervan is een kleine 10.000 m3 geschikt om te verwerken op de aanliggende percelen, die hiermee worden opgehoogd.

Licht verontreinigd
Zo'n 15.000 m3 bagger is licht verontreinigd en daarom ongeschikt om op het land te verwerken. Deze bagger wordt per vrachtauto afgevoerd naar de zandput bij het knooppunt Hattemerbroek. De zandput wordt hierdoor ondieper waardoor de natuur meer kans krijgt zich te ontwikkelen.

Sterk verontreinigd
Circa 500 m3 bagger uit de Trekvaart nabij de Burgemeester van Engelenweg is sterk verontreinigd. Deze bagger vindt zijn weg naar een verwerkingsmogelijkheid in Hoogeveen. De baggerwerkzaamheden worden eind dit jaar afgerond.

Kosten
Voor de totale baggerklus worden de kosten nu geraamd op € 750.000. Hiervan neemt de provincie Overijssel 90% voor haar rekening.
Provincie:
Tag(s):