donderdag, 26. juni 2008 - 21:47

Uitbreiding opleidingen Lelystad en Almere

Lelystad

Het hoger onderwijs wordt sterk uitgebreid in Flevoland. Dat is de uitkomst van het overleg over het convenant Hoger Onderwijs Flevoland.
Hiervoor is op maandag 23 juni jl. een uitwerkingovereenkomst ondertekend door alle convenantpartijen.

VUWindesheim kijkt naar de mogelijkheden om het hoger onderwijs in Flevoland op een hoger plan te brengen. Gezien de ambities van de provincie Flevoland en de gemeente Almere zullen de UvA/HvA en
VUWindesheim verdere afspraken maken over het voortzetten, uitbreiden, initiëren en het overnemen van de huidige opleidingen in Almere.

Lelystad
In 2008 zijn in Lelystad de duale opleidingen (combinatie van leren en werken) Small Business & Retail management en Sociaal Pedagogische Hulpverlening gestart. Bij voldoende belangstelling start Windesheim in Lelystad in september 2008 vier opleidingen: Commerciële economie, Management, economie en recht, Logistiek en economie en Personeel en arbeid.

Daarnaast is het doel om in de komende jaren in samenwerking met het bedrijfsleven nieuwe opleidingen te starten, bijvoorbeeld in de domeinen Techniek, Logistiek, Toerisme en Recreatie.

Almere
In Almere wil Windesheim de komende vijf jaar een basis aanbod realiseren van Economie, Sociaal-Agogisch en Zorgonderwijs. In het studiejaar 2008/2009 start de HvA de opleiding Small Business&Retail Management. De Aeres Groep zal in Almere in 2009 de opleiding Bedrijfskunde en Agribusiness starten.

Andries Greiner, gedeputeerde Hoger Onderwijs Flevoland, ziet met deze afspraken een lang levende wens tot stand komen: een breed hoger onderwijsaanbod in Flevoland!

Tot de ondertekenaars van het convenant behoren het Ministerie van OCW, de provincie Flevoland, de gemeenten Almere en Lelystad en verder de instellingen op het gebied van hoger onderwijs die in Flevoland actief zijn: de Universiteit van Amsterdam/Hogeschool van Amsterdam, VUWindesheim en de Aeresgroep, waartoe onder meer de Christelijke Agrarische Hogeschool en de Stoas Hogeschool in Dronten behoren.
Provincie:
Tag(s):