vrijdag, 18. juli 2008 - 10:12

Uitbreiding van gebieden hinderlijk drankgebruik

Almere

Het college van B en W heeft het aantal gebieden waar het verboden is om alcoholhoudende dranken te nuttigen uitgebreid. In Almere was het al verboden om op veertien plekken op de openbare weg alcohol te drinken, waaronder het Stadshart.

Nu is het ook verboden om op de openbare weg bij trein/busstations, buurtpleinen, winkelcentra, etc alcoholhoudende dranken te nuttigen.
Daarnaast zijn er enkele overlastgevende plekken in de stad aangewezen, zoals hangplekken.

Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening zijn door het college van B en W 89 gebieden in Almere aangewezen waar het verboden is om alcoholhoudende dranken te nuttigen, in bezit te hebben en/of te verhandelen. Het nuttigen van alcoholhoudende drank en de gedragingen die daarmee gepaard gaan veroorzaken overlast die het woon- en leefklimaat aantasten en de openbare orde verstoren. Deze maatregel is erop gericht deze overlast te verminderen. Bij overtreding van het alcoholverbod in de aangewezen gebieden maakt de politie proces-verbaal op.
Provincie:
Tag(s):