dinsdag, 1. april 2008 - 21:56

Uitgraven zwaaikom van start

Assen

Woensdag start de gemeente met het uitgraven van de zwaaikom aan de kop van de Vaart. In januari 2008 is de zwaaikom verbreed naar de benodigde 27,5 meter en zijn er damwanden aangebracht. Er wordt ongeveer 4000 m3 zand uitgegraven. Dit neemt een paar weken in beslag.

Als gevolg van de verbreding van de zwaaikom zal het gebied rond ‘de kop van de Vaart’, waaronder de Weierstraat en Collardslaan, opnieuw ingericht worden. Er komt nieuwe riolering, een pleintje aan de kop van de Vaart en er komen lindes terug aan de Vaart. Om de overlast zo klein mogelijk te houden heeft de gemeente ervoor gekozen deze werkzaamheden tegelijkertijd met het uitgaven van de zwaaikom te laten plaatsvinden.

Vanaf 31 maart tot 25 april zijn de Weierstraat en Collardslaan geheel afgesloten voor doorgaand verkeer. De Weierspoort blijft bereikbaar als toegang tot het centrum en voor de bevoorrading. Omleidingsroutes worden aangegeven via borden en de website www.assen.nl.

De werkzaamheden aan De Vaart schieten op. Zo zijn de eerste 30 bomen van 5 meter hoog geplant ter hoogte van de Zwaaikom. Maandag 7 april plant de gemeente de eerste 20 bomen van 7 meter hoog en woensdag 9 april volgen de laatste 20 van dezelfde grootte. De bomen komen ter hoogte van de Delft naar de Lange Dijk aan de Noordzijde langs de Vaart. Vorige week is ook de betonnen fundering van de beweegbare fietsbrug langs de Europaweg geplaatst. De werkzaamheden aan de Vaart worden in juni 2008 afgerond.
Provincie:
Tag(s):