woensdag, 13. februari 2008 - 12:35

Uitkeringsfraude beëindigd

De sociale recherche van de gemeenten Delft en Zoetermeer heeft in samenwerking met Politie Haaglanden een onderzoek afgerond in verband met het plegen van uitkeringsfraude. Een 48-jarige Delftenaar en een 41-jarige Zoetermeerse ontvingen beiden een uitkering, respectievelijk van de sociale dienst van de gemeente Delft en de sociale dienst van de gemeente Zoetermeer.

Uit onderzoek bleek dat het tweetal aan de uitkeringsinstanties niet had opgegeven dat zij samenwoonden in Zoetermeer. Daarnaast bleek de man nog enige tijd directeur te zijn geweest van een bedrijf en hield hij zich bezig met de handel in hennep. In verband met het plegen van de uitkeringsfraude door de 48-Delftenaar werd de gemeente Delft benadeeld voor een bedrag van ruim € 88.000,=. De uitkering van de Zoetermeerse is inmiddels beëindigd. Over de periode dat zij wel een uitkering had en met de 48-jarige samenwoonde, werd de gemeente Zoetermeer benadeeld voor een bedrag van ongeveer € 65.000,=. De uitkeringen van de man en de vrouw zullen worden teruggevorderd. Tegen de man en de vrouw wordt proces-verbaal worden opgemaakt.
Provincie:
Tag(s):