woensdag, 12. maart 2008 - 14:28

Uitreiking Gouden Rookmelder 2007 aan ECR De Horst

Zeist

De directie van ECR De Horst in Huis ter Heide heeft dinsdag uit handen van burgemeester Janssen de Gouden Rookmelder 2007 ontvangen. De prijs werd aan ECR De Horst uitgereikt omdat deze instelling er als beste in is geslaagd om het aantal loze brandmeldingen terug te dringen. Ondanks de ruim 310 rookmelders, bereikte geen enkele loze brandmelding de Brandweer Zeist.

'Het is een enorme prestatie van ECR De Horst om het aantal loze meldingen zo ver terug te dringen. Andere instellingen kunnen hier een voorbeeld aan nemen. Het vereist een goede calamiteitenorganisatie, die in staat is tijdig brandalarmen te onderzoeken,' aldus brandweercommandant Frank Slob.

De Brandweer in Zeist wordt jaarlijks geconfronteerd met 530 nodeloze alarmen van brandmeldinstallaties. Gevolg is dat ten onrechte een beroep wordt gedaan op brandweerpersoneel en dat daardoor de gemeente onnodig op kosten wordt gejaagd. Bovendien brengen nodeloze uitrukken verkeersrisico’s met zich mee. De gemeente Zeist probeert actief loze meldingen terug te dringen, door loze meldingen nauwgezet te registreren en te bespreken met de veroorzakers. Ondanks deze inspanning heeft dat in 2007 niet tot het gewenste resultaat geleid. Er was sprake van een toename van 83 procent. Enkele grote instellingen slaagden er in het aantal meldingen te reduceren. Bij andere instellingen nam het aantal meldingen juist fors toe.
Provincie:
Tag(s):