dinsdag, 3. juni 2008 - 16:40

Uitreiking Mobilisatie-Oorlogskruis

Als blijk van respect en waardering voor hun inzet onder buitengewoon moeilijke omstandigheden heeft de Minister van Defensie het Mobilisatie-Oorlogskruis postuum toegekend aan 3 heren.

Christiaan Anthony Hartog (geboren 3 april 1916, gediend bij 14 regiment infanterie), Marcus Gilles Hoveijn (geboren 1 juni 1910, gediend bij Korps Motordienst) en Thomas Johannes Wiskerke (geboren 30 november 1917, gediend bij 14 regiment infanterie).

Op woensdag 4 juni 2008 worden de versierselen uitgereikt door burgemeester Van Kooten aan de weduwe van de heer Hartog, de zoon van de heer Hoveijn en een zoon van de heer Wiskerke.
Provincie:
Tag(s):