donderdag, 17. april 2008 - 22:57

Uitslag 'We bouwen samen een woontoren' bekend

Almere

De uitslag van het project ‘We bouwen samen een woontoren’ is bekend. Het Oosten, DeltaForte, Bouwfonds MAB, Lingotto en Arch+O worden uitgenodigd om hun plannen verder uit te werken en te realiseren. In november 2007 organiseerde de gemeente Almere een open inschrijving voor de ontwikkeling van zes woontorens in het Homeruskwartier in Almere Poort.

Tot eind januari 2008 konden ontwikkelaars een plan voor de bouw van een woontoren bij de gemeente indienen. De ingezonden plannen werden voornamelijk getoetst op inbreng van de mede-opdrachtgevers: de toekomstige bewoners.

Sinds 2006 is het bevorderen van particulier opdrachtgeverschap een prioriteit van het gemeentebestuur. Met de start van het programma ‘ikbouwmijnhuisinalmere’ zijn steeds meer burgers in staat hun eigen huis te bouwen

Woonconsumenten worden woonproducenten
De ommekeer van woningbouw vóór burgers naar woningbouw dóór burgers heeft niet alleen gunstige gevolgen voor de individuele woningbouwer - een huis ‘op maat’ - maar ook voor de buurten en wijken die zij gezamenlijk maken, en voor de stad als geheel.

Vanuit de gedachte ‘Mensen maken de stad’ is in 2006 begonnen met de ontwikkeling van het Homeruskwartier. Deze nieuwe wijk is een staalkaart voor particulier opdrachtgeverschap, collectief opdrachtgeverschap en mede-opdrachtgeverschap. In dit laatste geval werken projectontwikkelaars en woningcorporaties intensief samen met de toekomstige bewoners. Op deze manier werkt de zeggenschap van de burger door in de ‘reguliere’ woningbouw.

‘We bouwen samen een woontoren’
In het Homeruskartier zijn zes locaties beschikbaar gesteld om in mede-opdrachtgeverschap woontorens te realiseren. Vier van deze kavels konden ‘vrij’ worden ingevuld. Eén locatie moest voorzien in 80% sociaal programma, en het laatste kavel in 100% sociale bouw. Tot eind januari 2008 hebben institutionele ontwikkelaars hun plan(nen) kunnen indienen. Belangrijk criterium bij de toetsing van de plannen, was de mate van medezeggenschap van de mede-opdrachtgevers.

In totaal zijn 29 plannen ingediend, door 23 verschillende marktpartijen. Een ambtelijke adviescommissie, onder voorzitterschap van stadssocioloog prof. ir. Arnold Reijndorp, heeft de plannen beoordeeld. Op basis van deze beoordeling zijn vijf ontwikkelaars geselecteerd voor verdere uitwerking van de plannen, en ontwikkeling van de woontorens. Naar verwachting wordt in mei 2008 een overeenkomst tot bouwplanontwikkeling met deze ontwikkelaars gesloten.

Eén locatie - waar 100% sociale woningbouw is gepland - zal opnieuw door de gemeente in de markt worden gezet, omdat de ingediende plannen als onvoldoende zijn gekwalificeerd. Het college vindt dat deze plannen niet voldoen aan de uitgangspunten en de ambities van het Homeruskwartier. Almeerse woningcorporaties worden gevraagd om, onder dezelfde voorwaarden als voorheen, een plan in te dienen voor deze locatie.

De gekozen plannen worden gepresenteerd en verantwoord in de publicatie ‘We bouwen samen een woontoren’. Deze publicatie is naar verwachting vanaf 25 juni 2008 beschikbaar.

Homeruskwartier
Het Homeruskwartier biedt plek aan 3000 woningen. In de zes woontorens worden 300 woningen gerealiseerd.

Het Homeruskwartier ligt in Almere Poort, het vierde stadsdeel van Almere. Met een programma van 11.000 woningen en 25.000 arbeidsplaatsen, moet Almere Poort de komende jaren uitgroeien tot ‘Strandstad van de Randstad’.
Provincie:
Tag(s):