donderdag, 8. mei 2008 - 17:26

Uitsluitend recht Hameland voor onderhoud openbaar groen

Winterswijk

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om de ‘Verordening onderhoud openbaar groen gemeentelijke objecten 2007 - 2010’ vast te stellen. Met de verordening verleent de gemeente Hameland het uitsluitend recht voor het onderhoud van het openbaar groen, gedurende de periode 2007 - 2010. Het voorstel wordt behandeld in de raadsvergadering van 29 mei a.s.

Door de verlening van het uitsluitend recht aan Hameland, hoeven de werkzaamheden niet Europees te worden aanbesteed. Om gebruik te kunnen maken van het uitsluitend recht, moet Hameland een prijsstelling hanteren die binnen de gemeentelijke begrotingskaders past. Ook moet Hameland blijven voldoen aan gestelde kwaliteitsnormen.

Hameland vervult een bijzondere sociaal-maatschappelijke functie, omdat het bedrijf arbeidsplaatsen creërt voor mensen die moeilijk toegang hebben tot de reguliere arbeidsmarkt.

Het uitsluitend recht heeft betrekking op de volgende werkzaamheden: onderhoud openbaar groen, onderhoudswerkzaamheden algemene begraafplaats, onderhoud van gemeentelijke sportvelden en straatreiniging (zwerfvuil). Ook zullen assisterende werkzaamheden op de gemeentewerf uitgevoerd worden.

Waar mogelijk zullen Hameland-medewerkers op den duur ook ingezet worden voor werkzaamheden in de openbare ruimte (paaltjes, banken, verkeersborden) en voor het onderhoud van wegen en bermen.
Provincie:
Tag(s):