donderdag, 14. augustus 2008 - 14:31

Uitspraak rechter: 'Bouwrijpmaken Jabikswoude toegestaan'

Goutum

De rechtbank Groningen heeft op 11 augustus 2008 het beroep van de Vereniging Dorpsbelang Goutum ongegrond verklaard. Dorpsbelang Goutum was bij de rechtbank in beroep gegaan tegen de vrijstelling, die de gemeente heeft verleend aan GEM De Zuidlanden voor het ophogen en bouwrijpmaken van het plangebied Jabikswoude. De door dorpsbelang gevraagde schorsing van het plan is evenmin toegewezen.

Jabikswoude is het buurtschap dat direct volgend op Techum in de Zuidlanden zal worden aangelegd. In het buurtschap zullen, behalve huur- en koopwoningen, ook zorgvoorzieningen en een complex zorgwoningen worden ontwikkeld. Het bestemmingsplan dat de bouw hiervan mogelijk maakt ligt ter goedkeuring bij gedeputeerde staten. De stedenbouwkundige opzet van het plan heeft onlangs landelijk waardering gekregen in het ‘Jaarboek Landschapsarchitectuur en Stedenbouw in Nederland 2003/2007’.

De verwachting is dat GEM De Zuidlanden de voorbereiding voor de uitvoering binnenkort start. Na de aanbesteding zal vanaf november/december 2008 het plangebied worden opgehoogd.
Provincie:
Tag(s):