vrijdag, 16. mei 2008 - 19:53

Uitstel liberalisering postmarkt klap in gezicht DHL

Den Haag

Het kabinet heeft wederom de invoering van de nieuwe postwet uitgesteld. Eerder werd de invoering al in december 2007 uitgesteld naar juli 2008. Doel van de nieuwe postwet is het bestaande monopolie op poststukken tot 50 gram af te schaffen, zodat er concurrentie ontstaat. DHL Global Mail noemt het uitstel "een klap in het gezicht".

Wat betreft de ingangsdatum van de nieuwe wet heeft het kabinet altijd twee voorwaarden gesteld. Zo dient er voldoende zicht te zijn op goede arbeidsvoorwaarden voor de postbezorgers bij de nieuwe postbedrijven en op een eerlijk speelveld op de Europese postmarkten en dan met name de Duitse. Op beide punten bestaan nog teveel onzekerheden om de markt al per 1 juli 2008 te openen.

John Kuiper, CEO DHL Global Mail Benelux: "Het uitstel van de liberalisering beschouw ik als een klap in het gezicht. Uiteindelijk is er een Europese richtlijn die verplicht om de liberalisering door te voeren."

De staatssecretaris verwijst in zijn besluit ook naar het level playing field in Europa. Feit is dat zowel in Engeland als in Duitsland de markt voor 100 procent is vrijgegeven. In Duitsland heeft TNT Post een rechtzaak gewonnen om lagere lonen te kunnen betalen. In Nederland valt, anders dan in onze buurlanden, bijna de helft van de postmarkt onder een kunstmatig en duur post-monopolie. Hierdoor is Nederland van koploper in de achterhoede beland aldus DHL.

In Europees verband is afgesproken dat het vrijmaken van de postmarkten in alle landen uiterlijk op 31 december 2010 moet plaatsvinden.
Provincie:
Tag(s):