donderdag, 28. februari 2008 - 9:22

Uitstel van de bekwaamheids-eisen BOA’s

Den Haag

Het ministerie van Justitie geeft in overleg met het ministerie van Verkeer en Waterstaat tweehonderd buitengewoon opsporingsambtenaren (boa) van de Nederlandse Spoorwegen een uitstel van de bekwaamheidseisen geweldsbeheersing, zodat zij bij de opsporing van strafbare feiten geweld mogen aanwenden.

Het ministerie oordeelt dat het tijdelijke uitstel van deze bekwaamheidsvereisten gerechtvaardigd is, omdat de betreffende buitengewoon opsporingsambtenaren allen in hun basistraining geleerd hebben om te gaan met geweld. Het uitstel geldt tot 1 juli 2009.

Door het uitstel kan de groep van 200 buitengewoon opsporingsambtenaren gelijkwaardig worden ingezet naast de 300 buitengewoon opsporingsambtenaren van de NS, die inmiddels wel aan de verplichte bekwaamheidseisen geweldsbeheersing voldoen. Dit is voor de NS van belang omdat deze buitengewoon opsporingsambtenaren deel uitmaken van de Service- en Veiligheidsteams die ondersteuning kunnen bieden aan de collega’s zonder geweldsbevoegdheid, bijvoorbeeld bij de identiteitscontrole of in gevallen van agressie en geweld of de overdracht van een aangehouden verdachte.

Het ministerie constateert dat NS zich zeer heeft ingespannen om het gewenste aantal BOA’s (streven 600 en minimaal 500) op te leiden en dat het niet mogelijk was om meer medewerkers aan de dienstregeling te onttrekken ten behoeve van de geweldsbeheersing opleiding. Door het tijdelijke uitstel kunnen de Service- en Veiligheidsteams in een minimale bezetting draaien en personeelsleden alsnog de vereiste opleiding volgen zonder dat dit gevolgen heeft voor de uitvoering van de dienstregeling.
Provincie:
Tag(s):