vrijdag, 29. augustus 2008 - 16:51

Uitstellen AOW met maximaal vijf jaar ook mogelijk

Den Haag

Mensen kunnen als ze willen hun AOW straks maximaal vijf jaar later laten ingaan. Als de AOW later ingaat, dan wordt die ook hoger. Mensen kunnen ook aangeven of zij de AOW geheel of gedeeltelijk willen ontvangen.

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Aboutaleb van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vrijdag 29 augustus ingestemd met deze wijziging van de algemene ouderdomswet.

Het kabinet heeft twee doelen met dit wetsvoorstel. Enerzijds een cultuuromslag bereiken waarbij mensen 65 jaar niet meer als definitief eindpunt zien van hun werkzame leven.

Daarnaast krijgt men de keuzemogelijkheid om na het bereiken van de 65-jarige leeftijd de AOW geheel of gedeeltelijk te ontvangen. De AOW wordt dan een individuele keuze, gebaseerd op de fysieke en financiële mogelijkheden van mensen. Mensen kunnen er dan voor kiezen werken geleidelijk af te bouwen.

De AOW is een basispensioenvoorziening voor mensen die 65 jaar of ouder zijn en rechtmatig in Nederland wonen. De AOW gaat nu in op de eerste dag van de maand waarin iemand 65 wordt.
Provincie:
Tag(s):