dinsdag, 22. januari 2008 - 8:24

Uitvoering baggerplan volgens schema

Goes

Gemeente Goes en waterschap Zeeuwse Eilanden baggeren heel wat af in de bebouwde kom van Goes. Zowel in de Noordhoek als in de Groote Waterleiding en Goes-Zuid wordt al maanden gewerkt om de bodem weer op diepte te krijgen.

Een betere waterdoorstroming is het gevolg en stankoverlast moet tot het verleden horen. Half maart, als het broedseizoen begint, moeten de baggerwerken afgerond zijn.

Baggeren in de bebouwde kom werkt heel wat anders dan in het buitengebied. Er is immers minder ruimte en dat vraagt aanpassing van materieel. Zo wordt op beide locaties bijna al het baggermaterieel wat bestaat, ingezet: kranen vanaf de kant, schuifbootjes en kranen vanaf een ponton.

De afgelopen maanden is al een aardig stuk van de Groote Waterleiding gebaggerd; momenteel is het materieel van Bartels ter hoogte van Ouverture te vinden. Daarna wordt de watergang via Overzuid en het Oostmolenpark gevolgd tot aan de spoorwegovergang bij Kloe-tinge. Een stuk van 3,5 kilometer van de Groote Waterleiding wordt tevens voorzien van nieuwe betuining.

Aannemingsbedrijf de Feijter is in de Noordhoek bezig. Daarnaast wordt de Westvest grotendeels voorzien van een nieuwe oeverbescherming. Ook de begraafplaatsen in de dorpskernen en het water in Kattendijke behoren tot deze fase.

De werkzaamheden komen voort uit het baggerplan waarin gemeente en waterschap afspraken hebben gemaakt over het wegwerken van achterstallig (bagger)onderhoud. Het Hollandse Hoevegebied is in 2007 al gebaggerd. De partijen delen de kosten; 33% komt uit SUBBIED-subsidie.
Provincie:
Tag(s):