maandag, 27. oktober 2008 - 9:17

Uitvoering Raad voor de kinderbescherming onvoldoende

Groningen

De uitvoeringskwaliteit van de toetsende taak van de Raad voor de Kinderbescherming is onvoldoende, oordeelt de Inspectie Jeugdzorg maandag in haar rapport 'De toetsende taak van de Raad voor de Kinderbescherming'.

De Raad is sinds 1 januari 2006 weer verantwoordelijk voor de inhoudelijke toets op de beëindiging van ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen door Bureau Jeugdzorg. Met deze toets wordt de kans op blinde vlekken bijde inschatting van de veiligheid van het kind verkleind. Het onderzoek heeft begin 2008 plaatsgevonden.

De inspectie vindt een kwalitatief goede uitvoering van de toetsende taak door de Raad van groot belang. Het gaat om de toetsing van beslissingen die de veiligheid van kinderen direct aangaan. Beide partijen, Bureau Jeugdzorg en de Raad laten steken vallen doordat Bureau Jeugdzorg haar beslissingen niet altijd op tijd voor legt aan de Raad en dat de Raad te laat wordt geïnformeerd over beslissingen van het Bureau.
Provincie:
Tag(s):