woensdag, 18. juni 2008 - 20:47

Uitvoering Wmo scoort goed

Groningen

De Wmo-voorzieningen (Wet maatschappelijke ondersteuning) die de gemeente Groningen verstrekt aan mensen die het nodig hebben, voldoen aan de verwachtingen. Ook zijn de cliënten positief over de mate waarin deze ondersteuning helpt bij het zelfstandig wonen en meedoen aan de maatschappij. Aldus blijkt uit een onafhankelijk onderzoek naar de uitvoering van de Wmo in 2007, waarbij is gekeken naar de individuele hulp.

Over de hele linie scoort de gemeente Groningen hoger dan de landelijke ‘referentiegroep’; dit is het gemiddelde van in totaal 233 onderzochte gemeenten.

Van de ondervraagden die gereageerd hebben, is 96% tevreden over de tijd die bij de aanvraag wordt uitgetrokken voor de cliënt. De lengte van de 'wachttijd' tussen toekenning en verstrekking van de hulp levert bij 84% een tevreden reactie op.

Wat betreft de individuele voorzieningen zijn de reacties over rolstoelen het meest positief, namelijk 93%. Over de verhuiskostenvergoeding is 87% tevreden. Bij een vergelijking tussen gemeenten bleek eerder al dat de gemeente Groningen een relatief hoge verhuiskosten-vergoeding verstrekt.

Voor de uitvoering van de huishoudelijke verzorging, in 2007 voor het eerst een taak van de gemeenten, geven de cliënten gemiddeld een 8,0. Aspecten hiervan zijn de planning van de hulp (96% tevreden) en de wisselingen van medewerkers (80% tevreden).

Wat betreft het collectief vervoer, ook wel deeltaxi genoemd, is 97% tevreden over de prijs per rit. Over de behulpzaamheid van de chauffeur is 93% goed te spreken.
Provincie:
Tag(s):