vrijdag, 4. april 2008 - 14:04

Uitvoerings-programma economie 2008-2012 vastgesteld

De provincie Flevoland heeft het Uitvoeringsprogramma Economie 2008-2012 vastgesteld, met daarin de uitgangspunten voor het economisch beleid. Het motto van dit economisch uitvoeringsprogramma is ‘25.000’. In Flevoland is het aantal ondernemingen, de werkgelegenheid en de bevolking de afgelopen tien jaar sterk gegroeid. Ondanks deze groei is de kloof tussen het aantal banen in Flevoland en de omvang van de beroepsbevolking nog steeds groot. Doelstelling is dat de werkgelegenheidsgraad wordt verhoogd tot 90% in 2030 en dat er in de komende vier jaar 25.000 extra arbeidsplaatsen bij komen.

Andries Greiner, gedeputeerde Economische Zaken: “Flevoland heeft geweldig veel potentieel en verdient een betere balans tussen wonen en werken. Samen met onze partners zoals: de Europese Unie, het Rijk, gemeenten, bedrijfsleven, kennisinstellingen en intermediaire organisaties, werken wij aan een sterke concurrentiekracht van Flevoland.�

Flevoland moet aantrekkelijk zijn voor ondernemers om zich te vestigen. Zowel fysieke als digitale bereikbaarheid is daarbij van belang. De provincie doet er alles aan om de wegverbindingen met het vaste land te verbeteren en bedrijven en instellingen te ontsluiten op een provinciedekkend glasvezelnetwerk. Ook de versterking van de innovatiekracht is belangrijk voor de Flevolandse economie. Het programma richt zich op de versterking van een viertal kansrijke regionale kennisclusters op het gebied van ICT/breedband, geomatica, composieten en Life Sciences/medische technologie. Door een vervolg te geven aan het Technocentrum in Almere beoogt de provincie ook het innovatievermogen van het Midden en Kleinbedrijf (MKB) te verhogen.

Het uitvoeringsprogramma richt zich ook op het stimuleren van de internationale oriëntatie en export van het MKB . Hiervoor is bijvoorbeeld het China Business Centre opgericht, zowel in Nederland als in China. De provincie blijft een belangrijke rol spelen in de regionale afstemming tussen onderwijs, het bedrijfsleven en de gemeenten. Het programma richt zich verder op de versterking van het imago van ‘Flevoland Startersparadijs’ en kansrijke marktsegmenten zoals toerisme en recreatie. Ook zal de provincie de landbouw en visserij stimuleren haar activiteiten verder te verdiepen en te verbreden. Tot slot zet de provincie ook sterk in op de maatschappelijke dienstverlening als kansrijke groeisector; nu al goed voor ca. 1/3 deel van de totale werkgelegenheid in Flevoland.

Het Uitvoeringsprogramma Economie wordt eind april 2008 voor advies aan de Commissie Werk voorgelegd.
Provincie:
Tag(s):