vrijdag, 4. april 2008 - 11:06

UM en DSM richten samen 2e forensisch instituut op

Maastricht

Na een voorbereidingsperiode van ruim een jaar gaat op 1 mei 2008 The Maastricht Forensic Institute (TMFI) van start. TMFI brengt de bestaande kennis en infrastructuur van Universiteit Maastricht (UM) en DSM Resolve, het “high-end� analysecentrum van DSM in Geleen, samen als basis voor een forensisch instituut van topkwaliteit. Dit hebben de UM en DSM vrijdag bekendgemaakt.

Met de toekenning van een subsidie uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is deze week de laatste cruciale stap gezet voor de officiële oprichting van het nieuwe instituut. Al eerder had de Provincie Limburg haar financiële steun toegezegd.

In het kader van de Versnellingsagenda Limburg heeft de provincie de regionale ontwikkelingen op het terrein van de forensica omarmd. Om het TMFI te kunnen realiseren, heeft de Versnellingsagenda het initiatief doorgeleid naar de geëigende subsidieverleners.

NFI Den Haag
Tot de oprichting van het nieuwe instituut was er slechts één instelling in Nederland die een breed pakket aan forensisch onderzoek kon aanbieden: het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) in Den Haag.

Grotere vraag forensisch onderzoek
Door de toenemende maatschappelijke en politieke aandacht voor thema’s als veiligheid en criminaliteit en de toenemende zorg om de kwaliteit van strafrechtspleging worden steeds hogere eisen gesteld aan de kwaliteit van het forensisch bewijs.

Bovendien neemt de vraag naar aanvullend forensisch onderzoek in de vorm van second opinions en contra-expertise substantieel toe, onder meer als gevolg van nieuwe wetgeving gericht op versterking van de positie van de verdediging en de kwaliteit van het deskundigenbewijs.

Second opinion
Omdat second opinions per definitie niet kunnen worden uitgevoerd door hetzelfde instituut maar ook omdat in de bestaande vraag naar forensisch onderzoek bij politie, justitie en advocatuur niet altijd kan worden voorzien, is er duidelijk behoefte aan een forensisch instituut naast het NFI.

The Maastricht Forensic Institute streeft ernaar om na een opbouwfase van enkele jaren uit te groeien tot een breed forensisch instituut van topkwaliteit, met expertise in de forensische psychologie en psychiatrie, de rechtspsychologie, DNA-onderzoek, chemische en materiaalkundige analyse, digitale technologie en spraakonderzoek.

’Dubbele’ expertise
De unieke aanwezigheid binnen één instituut van natuurwetenschappelijke en gedragswetenschappelijke expertise biedt nieuwe mogelijkheden voor integraal forensisch onderzoek. Deze unieke bundeling van competenties zorgt voor een nieuw en krachtig concept in de strafrechtwereld.
Provincie:
Tag(s):