maandag, 17. november 2008 - 18:43

Unie van Waterschappen vraagt rectificatie aan

Zeeland

De afgelopen week is door diverse media aandacht besteed aan de waterschapslasten. De Vereniging Eigen Huis stelt dat de Zeeuwse waterschappen tot de duurste van Nederland behoren.

Het klopt dat de belastingaanslagen die de waterschappen opleggen van elkaar verschillen. Deze verschillen zijn te verklaren. De lastendruk zoals die genoemd wordt in het overzicht van Eigen Huis klopt echter van geen kanten.

Eigen huis gaat volgens de Waterschappen uit van verkeerde bedragen. Er wordt bijvoorbeeld geen rekening gehouden met inkomsten die waterschappen krijgen van Rijk, Provincie en (Europese) subsidies. Bovendien betalen bedrijven in verhouding tot huishoudens dikwijls veel meer waterschapsbelasting, waardoor de lastendruk voor de huishoudens veel lager ligt dan nu wordt gesuggereerd.

Het gebied van Zeeuwse Eilanden is in vergelijking met andere waterschappen groot en dunbevolkt. Simpel gezegd betekent dit dat we met weinig inwoners (belastingbetalers) de waterschapskosten moet betalen. In dichtbevolkte gebieden zijn er meer huishoudens en bedrijven die de kosten kunnen dragen.

Daarnaast is het takenpakket van waterschap Zeeuwse Eilanden breder dan de meeste andere waterschappen. Naast de zorg voor veilige dijken, schoon water en voldoende water, beheert Zeeuwse Eilanden ook ruim 2300 kilometer plattelandswegen. Deze wegentaak is bij slechts zes (van de 26) waterschappen in Nederland ondergebracht.

De Unie van Waterschappen heeft een overzicht gemaakt waarin alle 26 waterschappen op twee punten worden vergeleken. Mensen met een huurwoning in Zeeland blijken helemaal niet als duurste uit de bus te komen maar als gemiddeld. Ook voor mensen met een koopwoning blijkt Zeeuwse Eilanden niet de duurste te zijn. Er zijn zes waterschappen die een hoger tarief hanteren.

De Unie van Waterschappen heeft een rectificatie van de Vereniging Eigen Huis gevraagd.
Provincie:
Tag(s):