dinsdag, 29. april 2008 - 16:07

Uniek plan ‘Zonnebos Bussloo’

Bussloo

Een wandeling maken over een pad op grote hoogte, een educatief middagje uit met de kinderen, lekker bijkomen in het paviljoen met uitzicht op het recreatiegebied én het opwekken van zonne-energie. Dat is ‘Zonnebos Bussloo’ op recreatiegebied Bussloo. Dit plan, dat uniek is in Nederland, is positief onthaald door de InnovatieTafel, die geïnitieerd en gefaciliteerd wordt door het Ministerie van LNV.

Natuurbeleving en recreatie worden in het zonnebos gecombineerd met het winnen van duurzame energie. Het project Zonnebos Bussloo bestaat uit het plaatsen van zogenaamde zonnebomen. Dit zijn constructies in de vorm van bomen van verschillende hoogten voorzien van zonnepanelen waarmee zonne-energie wordt opgewekt. Het zonnebos combineert op bijzondere wijze recreatie, educatie en het opwekken van duurzame energie. Hiermee is het plan uniek in Nederland.

Door het plaatsen van de zonnebomen tussen de bestaande bomen op een oppervlakte van circa zes hectare op recreatiegebied Bussloo (gemeente Voorst, Gelderland) wordt een ruimtelijk aantrekkelijk en aansprekend geheel met mogelijkheden voor meervoudig grondgebruik gecreëerd.

RGV, bedenker van Zonnebos Bussloo in samenwerking met Taco Tuinhof, architect van Rothuizen van Doorn ’t Hooft Architecten Steden-bouwkundigen (RDH), is steeds op zoek naar nieuwe recreatieve voorzieningen en toepassingen om deze toe te kunnen voegen aan haar recreatiegebieden, waardoor deze gebieden aantrekkelijk blijven voor haar recreanten (lokale inwoners, maar ook inwoners uit de regio en toeristen).

Belangrijk is dat dit project door het landelijke Innovatieplatform Recreatie is opgenomen en aangewezen als één van de zes landelijke innovatie-projecten voor recreatie dat ondersteuning krijgt van de ministeries LNV, VROM en EZ. Ondersteuning is noodzakelijk om dit project succesvol te kunnen uitvoeren. Voordat het zover is, dient het plan verder te worden voorbereid. Daarna wordt bekeken welke planologische stappen en procedures genomen dienen te worden.
Provincie:
Tag(s):