woensdag, 26. maart 2008 - 11:34

Unieke leervondsten

Sneek

Onlangs is het onderzoeksrapport “Een Middeleeuws leerbewerkerskwartier in Sneek� afgerond. In dit rapport staan de uitkomsten van het onderzoek naar de vondsten van de archeologische opgraving die tien jaar geleden in de Sneker binnenstad werd uitgevoerd. De vondst hiervan bleek uniek in Nederland: slechts twee maal eerder zijn vergelijkbare vondsten gedaan.

In 1998 werd bij de nieuwbouw van de Rabobank aan het Martiniplein in Sneek een belangwekkende archeologische opgraving uitgevoerd. Tijdens deze opgraving is een grote hoeveelheid leer aangetroffen, wat duidde op de aanwezigheid van een middeleeuwse leerlooierij annex leerwerkplaats. De materialen zijn het afgelopen jaar geanalyseerd door het archeologisch bureau ARC in Groningen.

De opgraving van 1998 is uitgevoerd op kosten van de Rabobank, waarbij de bouwwerkzaamheden enige vertraging opliepen. Voor de uitwerking en conservering van de opgegraven materialen was indertijd geen geld beschikbaar. De hoeveelheid materialen was namelijk enorm. Maar liefst 730 vuilniszakken met leerresten en 500 dozen met aardewerk stonden sindsdien opgeslagen in afwachting van nader onderzoek. Vorig jaar besloot de Gemeente Sneek alsnog om opdracht te verlenen voor dit onderzoek. De kosten hiervan bedroegen € 50.000, waarvan de helft vanuit een subsidie van de Provincie Fryslân is gedekt.

De leerresten bevonden zich in een grote kuil op het terrein, waar het leer gelooid werd. Ook de resten van een boerderij en diverse gebruiksvoorwerpen zijn aangetroffen. De leerlooierij kon gedateerd worden in de 13de eeuw. Dit was de periode waarin Sneek zich ontwikkelde tot hoofddorp: een centrum van handel en nijverheid voor de dorpen in de omgeving. Opkomst van ambachten speelde hierin een belangrijke rol. Over het dagelijks leven in dit vroege Sneek is nog weinig bekend, daarom zijn de resultaten van dit onderzoek belangwekkend.
Provincie:
Tag(s):