vrijdag, 5. september 2008 - 16:01

Uniforme digitale meldprocedure schoolverzuim

Den Haag

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Van Bijsterveldt van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vrijdag 5 september ingestemd met de introductie van één uniforme digitale meldprocedure van schoolverzuim. Het melden van verzuim wordt daardoor makkelijker en goedkoper.

Scholen gaan verzuim voortaan melden bij het 'digitale verzuimloket' van de IB-Groep, waardoor iedere melding onmiddellijk bij de juiste gemeente terechtkomt. De informatievoorziening wordt hierdoor beter en uniform en geeft zo een impuls aan een beter verzuimbeleid. Gemeenten krijgen meer gegevens over jongeren in hun gemeenten, bijvoorbeeld over hun opleiding en startkwalificatie.

De meldingsplicht bij de gemeenten van in- en uitschrijvingen door scholen vervalt omdat de melding via de IB-groep volstaat. Instellingen voor beroeps- en volwasseneneducatie moeten de reden van uitstroom aanleveren aan de IB-Groep.

Dit voorstel leidt per saldo tot een structurele vermindering van de administratieve lasten van professionals (in het onderwijs) met 2,6 miljoen euro per jaar.
Provincie:
Tag(s):