woensdag, 6. februari 2008 - 23:02

United Kennel Club "bijt" van zich af

Dordrecht

Aanstaande zaterdag, 9 februari, zal in Dordrecht een demonstratie worden gehouden door de United Kennel Club Europe. De burgemeester heeft toestemming gegeven voor de demonstratie, maar in het belang van de openbare orde en veiligheid in samenspraak met de politie hieraan wel een aantal voorwaarden verbonden.

De demonstratie is bedoeld om aandacht te vragen voor de regeling agressieve dieren en de wijze waarop pitbullachtige honden in Dierenasiel Louterbloemen zouden worden behandeld. Het dierenasiel had in het kader van de regeling een taak gehad op het gebied van agressieve dieren. In het asiel vond een tweede beoordeling – schouw - plaats van de honden, waarbij moest worden vastgesteld of de honden onder de werking van de regeling vallen.

De organisatoren van de demonstratie hebben laten weten dat het om een vreedzame demonstratie gaat. Namens de organisatie zien vijftien begeleiders erop toe dat de demonstratie ordelijk verloopt. De organisatie verwacht ongeveer 400 deelnemers. Zaterdag verzamelen de deelnemers zich om 12.00 uur op het rangeerterrein van het Zeehavenbedrijf Dordrecht op de hoek van de Mijlweg en de Leeuwstraat.

Op het rangeerterrein staat de organisatie de media te woord en wordt een lied gezongen. Om 13.00 uur begeven de demonstranten zich naar het asiel aan de Celsiusstraat. Afgesproken is dat de demonstranten niet het terrein van het asiel betreden om te voorkomen dat de dieren die dan het asiel verblijven onrustig worden.

Om uiterlijk 13.45 uur is demonstratie afgelopen. In de demonstratie lopen geen honden mee. Een uitzondering wordt gemaakt voor één chihuahua die wordt gedragen.
Provincie:
Tag(s):