vrijdag, 31. oktober 2008 - 17:00

Universiteit Maastricht heeft hoogleraar Openbaar Ministerie

Maastricht

De Universiteit Maastricht heeft een nieuwe leerstoel. Het College van Bestuur heeft de Arnhemse advocaat-generaal Paul Frielink (1960) benoemd tot bijzonder hoogleraar Openbaar Ministerie. De leerstoel is tot stand gekomen op initiatief van het College van procureurs-generaal in Den Haag en is ondergebracht bij de capaciteitsgroep Strafrecht en criminologie van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

De leerstoel is een goede aanvulling op de al aanwezige leerstoelen, waaronder de bijzondere leerstoel Verdediging in strafzaken, de leerstoel Criminalistiek en een aantal gedragswetenschappelijke leerstoelen. Bovendien sluit de nieuwe leerstoel goed aan bij het strafrechtelijke profiel van de Maastrichtse rechtenfaculteit, met een eigen advocatenpraktijk, een forensisch instituut en speciale aandacht voor de togaberoepen in de opleiding Nederlands Recht, met een togaminor in de bachelor en een togaprofiel binnen de masteropleiding.

Ook voor het openbaar ministerie is de leerstoel een welkome externe aanvulling op reeds bestaande interne voorzieningen als de Cassatiedesk en het sinds 1 januari 2007 bestaande Wetenschappelijk bureau - Openbaar Ministerie. Tegen die achtergrond is de oprichting van een van het openbaar ministerie onafhankelijke academische leerstoel een logisch sluitstuk.
Provincie:
Tag(s):