vrijdag, 25. april 2008 - 10:03

Utrecht spoort 2,5 miljoen bijstandsfraude op

Utrecht

De gemeente Utrecht heeft in 2007 meer dan 2,5 miljoen euro aan bijstandsfraude opgespoord. De ten onrechte uitbetaalde bijstand wordt teruggevorderd. Naast het opsporen van deze fraude zijn 259 uitkeringen afgewezen of beëindigd. Hiermee is bijna drie miljoen euro bespaard.
57 klanten van Sociale Zaken & Werkgelegenheid kregen een procesverbaal en worden strafrechtelijk vervolgd.

In 2007 heeft het Team Handhaving ruim 870 onderzoeken verricht. Bijna de helft van de bezochte klanten bleek te frauderen. Woon- en leefvormfraude komen nog steeds het meest voor, gevolgd door inkomensfraude. Om woonfraude op te sporen worden onder meer huisbezoeken ingezet.

Bij bewezen fraude wordt de uitkering gekort of beëindigd en de ten onrechte verstrekte gelden teruggevorderd. Als het om samenlevingsfraude gaat, moet óók de meeprofiterende partner mee helpen terugbetalen. Bij grote bedragen wordt aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie.
Provincie:
Tag(s):