woensdag, 23. januari 2008 - 9:45

Utrechtse werven voorgedragen voor werelderfgoedlijst UNESCO

Utrecht

Het Utrechtse grachten-, werven- en bruggenstelsel wordt voorgedragen voor de UNESCO werelderfgoedlijst. Het middeleeuwse stelsel is uniek in de wereld en zou daarmee de kwalificatie 'bovennationaal belang' verdienen die nodig is voor plaatsing. De status van 'UNESCO werelderfgoed' is goed voor de toeristische en economische aantrekkingskracht van de stad en het behoud van het monument.

Het grachten-, bruggen- en wervenstelsel van Utrecht is in feite een middeleeuws havencomplex. Deze haven ontstond in de periode tussen 1300 en 1500 toen Utrechtse handelaren op werfniveau tunnels en (voor)kelders uitgroeven om hun waar op te bergen. De tunnels en kelders sloten aan op de kelders van de grachtenpanden op straatniveau en liepen dus door onder de openbare weg.

Voordrachten die door het Rijk worden gehonoreerd komen eerst op een Nationale Voorlopige Lijst. Uit deze lijst put het Rijk voor nominaties voor de UNESCOlijst. Elk jaar wordt er maximaal één gebouw of gebied voorgedragen. Tot eind dit jaar doet Nederland geen voordrachten in verband met het lidmaatschap van Nederland in de Commissie voor het Werelderfgoed. Een mogelijke nominatie komt pas vanaf 2011 in beeld, omdat er momenteel een aantal andere Nederlandse nominaties voor de periode vanaf 2008 worden voorbereid. Utrecht herbergt tot op heden één monument op de lijst; het Rietveld Schröderhuis. Het monument ontvangt veel internationale bezoekers, mede omdat het op de prestigieuze lijst voorkomt.

Nergens ter wereld is een middeleeuwse havenconstructie met een complete structuur van aangesloten kelders en twee kilometer lange kades aan beide zijden bekend. Maar het belang van de Utrechtse grachten, werven en werfkelders is niet alleen van cultuurhistorische aard. De werven en werfkelders worden vandaag de dag gebruikt voor horeca met hun terrassen, werk- en kantoorruimtes voor de creatieve industrie en andere economische functies.
Provincie:
Tag(s):