maandag, 3. maart 2008 - 12:19

Utrechtse zorginstellingen werken samen rondom palliatieve zorg

Utrecht

Op donderdag 6 maart a.s. wordt een samenwerkingsovereenkomst getekend tot de formele oprichting van het Netwerk Palliatief Terminale Zorg Utrecht Stad. Zorginstellingen die palliatieve zorg verlenen, werken binnen het netwerk met elkaar samen om de zorg in de laatste levensfase zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.

Kennis en communicatie
Als iemand weet dat hij niet meer zal genezen is het belangrijk dat hij zelf kan kiezen waar hij wil overlijden: thuis, in een hospice of in een ziekenhuis. Een patiënt in de laatste levensfase verdient een goede medische behandeling en adequate pijnbestrijding. Hiervoor is het noodzakelijk dat alle hulpverleners voldoende kennis hebben op het gebied van palliatieve zorg en goed met elkaar communiceren. Samenwerken over de muren van zorginstellingen heen is hierbij een vereiste.

Continuïteit
Vanuit het ministerie van VWS wordt samenwerken rondom palliatieve zorg gestimuleerd door subsidie te verstrekken voor het vormen van zogenaamde netwerken palliatieve zorg. In de provincie Utrecht zijn zes netwerken actief, waarvan Utrecht Stad er een is. Momenteel zijn er vanuit het netwerk projecten gestart om de continuïteit van zorg te verbeteren en worden regelmatig scholingen op het gebied van palliatieve zorg georganiseerd. Meer informatie over het netwerk en de aangesloten instellingen kunt u vinden op: www.netwerkpalliatievezorg.nl/utrechtstad.

Betrokken partijen
Het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst voor het Netwerk Palliatief Terminale Zorg Utrecht Stad betekent een belangrijke stap voorwaarts in de palliatieve zorg in Utrecht. Betrokken partijen zijn: AntoniusMesosGroep, Aveant, Axioncontinu, CliëntenBelang Utrecht, Diakonessenhuis, Helen Dowling Instituut, Hospice Utrecht, Johannes Hospitium Vleuten, De Rijnhoven, Stichting Thuis Sterven Utrecht, UMCU (cluster medische oncologie en hematologie), Utrechtse Huisartsenvereniging en Zuwe Zorg.
Provincie:
Tag(s):