maandag, 8. september 2008 - 12:43

UWV en SVB werken straks mee aan schuldregeling

Den Haag

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) krijgen binnenkort de wettelijke mogelijkheid om mee te werken aan het oplossen van schulden van cliënten. Het wetsvoorstel is vandaag door staatssecretaris Aboutaleb van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingediend bij de Tweede Kamer.

Het voorstel past in het kabinetsbeleid om problematische schulden aan te pakken omdat die vaak een belemmering vormen voor mensen om (weer) te gaan werken. Op dit moment is het voor beide instellingen vrijwel onmogelijk mee te werken aan het saneren van schulden van cliënten die met een minnelijk schuldhulpverleningstraject starten. Schulden die zijn ontstaan als gevolg van frauduleus handelen van cliënten vallen buiten de regeling. De Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet heeft om meewerking aan de schuldregeling gevraagd.

Het kabinet vindt het belangrijk dat mensen met problematische schulden goed geholpen worden. Naast het tegengaan van problematische schulden is het belangrijk dat ook schuldhulpverlening de mensen bereikt. Deze nieuwe aanpak komt ook tegemoet aan de wensen van UWV, SVB, gemeenten en de kredietbanken.
Categorie:
Tag(s):